Ecotimber linoljetryckat virke

Ecotimber linoljetryckat virke

VAD ÄR ECOTIMBER?

Ecotimber är virke som tryckimpregnerats med en raffinerad linolja. Metoden som används heter Selder-metoden och är en miljövänlig metod för tryckimpregnering av trä med en unikt raffinerad linolja från Selder&co. Linoljan är förädlad på så sätt att man i en unik process avlägsnar alla beståndsdelar i linoljan som inte polymeriseras genom oxidering med luftens syre eller som hindrar den. Endast de omättade fettsyrorna tillvaratas och de görs biologiskt icke nedbrytbara genom förpolymerisering. Därför växer inte mikroorganismer i impregneringsoljan och den torkar fullständigt  Under impregneringsprocessen binder impregneringsoljan till virkets cellstruktur och bildar tillsammans en komposit som blir tät så vatten inte tränger in i virket. Beroende på hur utsatt virket kommer vara kan vi anpassa impregneringsgraden upp till 100% av virket, även kärnved går att impregnera med den här metoden. Metoden ger ett extremt litet klimatavtryck då alla restprodukter vid tillverkning av impregneringsoljan återanvänds.

Infoblad-PDF
Monteringsanvisning-PDF
Garantisedel-PDF

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder miljövänligt tryckimpregnerat konstruktionsvirke, trall och fasadbeklädnader,
giftfritt och helt bestående av förnybara råvaror. 
Vi erbjuder även industrimålad panel med linoljefärg från Selder&co.

Vi erbjuder företag  tryckimpregnering av deras träprodukter,
till exempel trappor, fönster, dörrar, utemöbler samt
komponenter för lekplatser. Kontakta oss för mer information.

Användningsområden 

Altan och trädäck
Fasadbeklädnader
Bryggor
Bullerplank
Odlingslådor
Växthus
Staket
Stängselstolpe
Fönster
Utemöbler
Träredskap

Konstruktionsvirke
45x45 furu och gran c14
45x95 furu och gran c14
45x120 furu c24 och gran c24
45x145 furu c24 och gran c24
45x170 furu c24 och gran c24
45x190 furu c24 och gran c24
45x220 furu c24 och gran c24

Trall
28x120 furu

10 års rötskyddsgaranti.

Ecotimberimpregnerat virke sorteras som träavfall.

Vi köper endast in virke från FSC-certifierade sågverk.

!!FRAKT TILLKOMMER!! - Kontakta oss för mer information

Om Linolja i Sverige

I Sverige har man använt sig av linolja för att skydda trä sedan 1500-talet. Under 1700-talet blev det allt vanligare eftersom det byggdes fler kvarnar för utvinning av linolja. Man använde i störst utsträckning varmpressad linolja som inte blir en lika ren produkt som kallpressad. Därför började man förädla linolja på olika sätt för att få en så ren produkt som möjligt. Metoderna man använde sig av tog ofta flera månader, men bevisligen fick man fram väldigt bra linolja då det fortfarande finns många byggnader och fönster kvar från 1700-talet. Man utvecklade även under den här tiden metoder för att impregnera trä, även furukärna. Under 1800-talets senare hälft tog industrin fart och man började använda sig av automatiska oljepressar. Man ändrade då även hur man pressade oljan för att effektivisera och få ut så mycket olja som möjligt ur varje frö.

I början av 1900-talet började man koka oljan så att den skulle förpolymeriserade sig, den blev tjockare och torkade snabbare. Man tillsatte även blymonoxid som torkmedel. Den oxiderade oljan blev mer elastisk och mer väderbeständig. Vid det här laget hade man glömt bort hur man förädlade linolja. På 1950-talet rörde man sig mer mot syntetiska oljor och blandningar med linolja i. Man slarvade bort kvaliteten. På 1980-talet så återuppfann man metoden att förädla linolja på grund av att de produkter som fanns inte höll den kvalitet som utlovades. Man förädlade metoden för raffinering av linolja så att det inte skulle ta flera månader att få fram en bra produkt. När man fick fram den raffinerade linoljan började man titta på hur man kunde impregnera trä med linolja genom att prova olika temperaturer, tryck och vakuum. Man utvecklade då Selder-metoden.

Där sattes arbetet igång med forskning och hårt arbete för att kunna konkurrera med de giftiga alternativen till impregnerat virke. Idag går starten för den nya tryckimpregneringsmetoden. Inom 15 år kommer tryckimpregnering enligt Selder-metoden vara den standard som vi kommer leva efter när det gäller träskydd.  

Linoljeimpregnering är en erkänd metod för träskydd. Annars skulle vi inte ha använt det i 500 år