TSR-ELSITE

TSR-ELSITE

TSR | ELSITE

TSR | ELSITE bildades under 2020, då ett antal företag med fokus på byggel slogs samman i ett förvärv. Företaget fokuserar särskilt på utveckling, tillverkning och försäljning av byggel, byggbelysning och verktyg för den tillfälliga arbetsplatsen.

Företaget har kontor i Sverige och Finland.