Traspir 110 Membran diffusionsöppen vindduk

Rothoblaas

1.070 SEK 

Traspir 110 Membran diffusionsöppen vindduk 

Den högt andningsbara membranet TRASPIR 110 är utformat för att optimera lufttätheten genom att begränsa den ovillkorliga passagen av luft för att skydda strukturen från inträngande kalldrag på vintern eller varma drag på sommaren.

1,5m bred rulle 50m lång (75m2)

Datablad

The highly breathable membrane TRASPIR 110 is designed to optimise wind tightness by limiting the unconditional passage of air to protect the structure from the entry of cold draughts in winter or hot draughts in summer.