Tajima Starlock multisågblad bulk

Tajima

140 SEK 


SL223 BIM Metal / Wood 44mm brett, sågdjup 47mm
Sågar trä, trä med spik i samt metall

SL228 BIM Wood & Nails 64 mm brett, sågdjup 42mm
Bredare blad än ovan, rekomenderas ej till rena metallsnitt men käkar trä och med spik.

SL229 BI JP Japantandad bad äss 64mm brett, sågdjup 42mm
Avverkar snabbare i trä än bladen ovan, och ger ett rakare och finare snitt. Tycker ej om spik. Om tröga material som spånskiva eller blött virke, dra gärna ner farten på maskinen för längre livslängd.