RAM-ROD Deck and Track Base with Tightening Knobs

RAM Mounts

431 SEK 

RAM-114DTMU däck och bana med plan yta inkluderar ett uttag som är kompatibelt med RAM ROD® och RAM-TUBE™-hållare med en splinestolpe. RAM-114DTMU är designad för att fästas på Tite-Lok bandsystem med en 3,25" bredd.