Polyfilla Isoleringsspray Vit 250/500 ml

Polyfilla

110 SEK 

En pigmenterad fläckblockerande sprayfärg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg. Ger snabb och effektiv isolering av de flesta typer av fläckar på väggar och tak. Lämplig för t.ex. målad stuckatur, puts, betong, cement, tegelsten, porösa stenar och trä.

Bruksanvisning

  1. Täck över intilliggande ytor.
  2. Ta bort löst material eller flagnande färgskikt.
  3. Underlaget ska vara torrt och rent samt fritt från fett och damm.
  4. Skaka sprayflaskan väl i minst 1 min.
  5. Spruta jämnt över fläckarna från 20-30 cm avstånd.
  6. Applicera tunna skikt och låt torka.
  7. Applicera så många skikt som behövs tills fläckarna är helt osynliga.
  8. Avlägsna eventuella stänk genast med lacknafta.
  9. Stäng förpackningen väl. Förvara svalt, torrt och frostfritt.

Produktbeskrivning
Isoleringsspray är avsedd för väggar och takytor som ska målas eller tapetseras och som har fläckar av fukt, nikotin, fett, rost, tusch, blyerts, tjära m.m. Isoleringsspray är lämplig att använda på de flesta underlag innomhus som ex. stuckatur, puts, betong, cement, tegel, trä och tidigare målade ytor.

Behandling
Underlaget skall vara väl bundet, rengjort och torrt. Orena ytor tvättas med målartvätt och blanka ytor nedmattas. Täck över intilliggande ytor. Isoleringsspray omskakas väl (minst 1 min) före användning och appliceras i ett eller två skikt. Spraya jämt över fläcken på ca 20-30 cm avstånd. Observera! Viktigt med tillräcklig torktid mellan skikten för att bästa spärrande effekt ska uppnås. Spärrgrund kan efter torkning tapetseras eller övermålas med de flesta sorters färger.

Hälsa och Miljö
Lackskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna lack från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande lackrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning

Säkerhetsdatablad