Machete Outdoor Carnivore Inject Titan 45 cm

Camillus

561 SEK 
Available for pre-order

Camillus Outdoor Machete Carnivore® Inject Titan är framtagen och designad för att tåla tuffa tag i skog och vildmark för jakt, camping, hiking men även i trädgården att rensa sly, buskar och grenar med. Tjockt titanbehandlat rostfritt 420 stål för extra tålighet och långvarig skärpa där ryggen är dubbelslipad och tandad till ett effektivt sågblad. Baksidan på bladet har även nerslipad försänkning för rep och linor. Titanbehandlingen gör bladet upp till tre gånger hårdare än ett vanligt obehandlat knivblad. Ergonomiskt och skönt Non Slip grip handtag och beläggning för bästa känsla och grepp även med våta händer. Carnivore® Inject har fulltånge (knivbladet och handtag i ett enda genomgående stycke stål). Kraftig gjuten nylonplastslida med tryckknapp och hälla för bälte samt slida där även den mindre kniven som är 12,5 cm sitter fast. Totallängd 450 mm. Bladlängd 300 mm.

 

The Camillus Outdoor Machete Carnivore® Inject Titan is developed and designed to withstand tough conditions in the forest and wilderness for hunting, camping, hiking, but also in the garden to clear brush, bushes and branches. Thick titanium-treated stainless steel 420 for extra durability and long-lasting sharpness where the back is double-ground and serrated for an efficient saw blade. The back of the blade also has a ground recess for ropes and lines. The titanium treatment makes the blade up to three times harder than a normal untreated knife blade. Ergonomic and comfortable Non Slip grip handle and coating for the best feel and grip even with wet hands. Carnivore® Inject has full forceps (blade and handle in a single continuous piece of steel). Strong molded nylon plastic sheath with push button and belt loop and sheath where even the smaller knife which is 12.5 cm is attached. Total length 450 mm. Blade length 300 mm.