Imperial Blades MULTISÅGBLAD SL340 BI-MET STARLOCK 44MM

Imperial Blades

113 SEK 

Bladet är avsett för sågning i trä, gips, boardskivor, metall, trä med spik mm. SL340 är ett Longlife
fintandat blad av Bi-metall, 44 mm brett och har ett sågdjup på 60 mm. Motsvarar Fein blad
Nr.151/223.