Gerikten hjälpmedel vid listning

KiwiTOOLS

169 SEK 

Sorry, this item is out of stock

Ny förbättrad version av Gerikten med bättre "låspinne" samt rektangulära hål på två av sidorna för anhåll av måttstock.

Gerikt'n är ett smart hjälpmedel som underlättar listningen runt dörrar och fönster. Två "plastklossar" justeras i sidled mellan 0 och 25 mm för önskad distans mellan insidan karmen och avstånd till fodret. Används sedan för att markera var listerna ska gerkapas och sedan som distanskloss när fodret ska spikas fast.

Exempel på tillvägagångssätt eller kika på videon längre ned
1. Ställ in distansen
2. Placera gerikt'n uppe i vänstra hörnet av karmen och placera dörrfodret mot den.
3. Markera hörnet och gersåga fodret 45 grader.
4. Använd gerikt'n som distanskloss och spika fast fodret uppe och nere.
5. Gersåga vänstra sidan av det överliggande fodret 45 grader.
6. Placera den det gersågade sidan mot det vänstra fodret.
7. Placera Gerikt'n i övre högra hörnet och markera var det överliggande fodret ska kapas.
8. Behåll Gerikt'n i övrehögra hörnet och placera det högra fodret mot gerikt'n och märk ut var den skall kapas.
9. Gersåga övre fodrets högra sida och högra fodrets övre sida.
10. Placera det övre fodret mot vänstra fodret och fäst det i vänstra hörnet.
11. Gerikt'n i övre högra hörnet, skjut ned övre fodret mot den och fäst fodret.
12. Placera det högra fodret mot det övre fodret och fäst det upptill.
13. Placera Gerikt'n lite längre ned på högra sidan och fäst det högra fodret.


I filmerna ser ni hur den fungerar (övre norsk, nedre engelsk)