Danalim Danaseal Contractor PF 552

Dana Lim

89 SEK 

Danaseal Contractor PF 552 tillhör den nya generationen av hybrid-polymer fogmassor, som kombinerar de bästa egenskaperna från silikon- och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som kan klara rörselser upp till +/- 25 %.

Danaseal Contractor PF 552 är helt luktfri, ftalatfri, neutral och snabbhärdande, kan övermålas och har utmärkt beständighet mot klimatiska belastningar.

Danaseal Contractor PF 552 används till nästan alla former av byggobjekt både ute och inomhus. Den är speciellt lämplig till expansionsfogar, fasadfogar och tätningsobjekt där man tidigare skulle valt silikonfogmassa, men nu önskar byggfogens övermålningsbarhet och anpassningsbarhet.

Danaseal Contractor PF 552 uppfyller kraven i ISO 11600 F25 LM.

Danaseal Contractor PF 552 uppfyller emissionskraven enligt  Emicode EC 1PLUS.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.