Bessey Materialstötta STE med pumphandtag

Bessey

1.138 SEK 

Produktdetaljer

 • Bärförmåga maximalt 350 kg med teleskopstången helt inskjuten
 • Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC
 • Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism
 • Snabbjusteringsknapp för snabb in- och utkörning av teleskopstången
 • Hållkraft justerbar genom att man vrider på stödet på handtaget
 • Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°

Extremt säker fasthållning

Stödet garanterar tillförlitlig och säker fasthållning:

 • genom den extra stabila konstruktionen för upp till dubbelt 200 kg bärförmåga – allt efter motsvarande stödstorlek

– vid maximal utdragningslängd genom gummerade kontaktelement av PVC upptill och nedtill genom glidskyddet i handtaget

Mångsidigt användbart

Det gör det möjligt att positionera och hålla fast de mest olika material:

 • genom den stabila stålrörskonstruktionen i tre storlekar

– utdragbar till upp till 3,70 m genom upplagsplattor med 9 x 7 cm storlek och ett svängområde på -45° till +45°

Exakt och snabbt handhavande

Stödet kan ställas in exakt efter de aktuella behoven och lösgöras säkert:

 • fixering i tre steg: Förinställ takstödet genom att trycka på upplåsningsknappen och dra ut innerröret till önskad längd.
 1. Finjustera genom att trycka på pumpspaken tills stödets anliggningsbricka ligger an mot detaljen.
 2. Vrid sedan handtaget medurs tills önskad hållkraft har uppnåtts (beakta den maximala belastbarheten).
 3. Lossa i två steg: Börja med att vrida takstödet moturs. När ingen hållkraft är kvar: tryck på uppreglingsknappen och skjut in innerröret.