Ångbroms VAPOR IN 120

Rothoblaas

1.220 SEK 

Ångbroms VAPOR IN 120

VAPOR IN 120 är ett ångspärrsmembran som används för att kontrollera passage av vattenånga i träkonstruktioner och hus.

Den består av en funktionell film och en förstärkning av polypropylen och är avsedd för användning på insidan av trägavlar och väggar.

VAPOR IN 120 ÅNGSPÄRRSMEMBRAN: FÖR EN LUFTTÄT HÖLJE

VAPOR IN 120 ångspärrsmembran reglerar passage av fukt i träkonstruktionen, vilket förhindrar bildandet av interstitiell kondens inom isoleringspaketet och ökar hållbarheten hos konstruktionen.

Det är transparent, vilket gör det enkelt att installera när du isolerar från insidan eller för smidig installation mellan balkar. Det finns också en 3-meters version för ännu snabbare installationsprocesser.

1,5m bred rulle 50m lång (75m2)

Datablad

 

VAPOR IN 120 is a vapour control membrane for controlling the passage of water vapour in timber structures and houses.

It consists of a functional film and a polypropylene reinforcement and is designed for application on the inside of timber roofs and walls.

VAPOR IN 120 VAPOUR CONTROL MEMBRANE: FOR AN AIR-TIGHT ENVELOPE

The VAPOR IN 120 vapour control membrane regulates the passage of moisture into the timber structure, preventing the formation of interstitial condensation within the insulation package and increasing the durability of the structure.

It is transparent, making it easy to install when insulating from the inside or for easy installation between beams. It is also available in a 3-metre version for even faster installation times.