904 DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

904

125 SEK 

Rengör Dieselpartikelfiltret som över tid kan bli igensatt, speciellt vid frekvent stadskörning. Produkten startar rengöringen av filtret vid lägre temperaturer än normal regenerering. En flaska räcker till en tank (50-80L) och hälles i dieseltanken innan tankning. Använd inte oftare än var 2000 km. Förvaras i rumstemperatur.