Wipy rengöringsduk

Lensona

190 SEK 

Wipy rengöringsduk
Rengöringsduk för grovt nedsmutsade händer eller andra ytor. Innehåller hudkonditionerande ämnen som motverkar uttorkning på händerna. Avlägsnar effektivt olja, tjära, fett, färg, lim även bilglaslim, fogmassor, alkalier, kol, bläck och annan grovsmuts utan tillgång till vatten. Utmärkt som komplement i servicebilar och andra fordon samt på arbetsplatser utan tillgång till vatten.Även för rengöring av redskap, verktyg, maskiner och arbetsbänkar. Innehåller inte petroliumbaserade lösningsmedel. pH- värde 5 - 5,5.