Vattenpass Stabila 80AM 60cm

Stabila

295 kr 450 kr

Stabila 80 AM 60cm

Fräst mätyta
Horisontal och vertikal libell
Magnet 

Mätnoggrannhet 0,5mm/m, 0,75mm upp och ner.