Kopiering och Trappvinkel 8 delar 2 längd. 6 pilar

G-MAN

440 SEK 

Sorry, this item is out of stock

Kopiering och Trappvinkel 8 delar, 2 längd. 6 pilar

 

CopyTool - Kopierings och Trappvinkel. Steglöst inställbar universalvinkel / mall där du snabbt och enkelt tar ut (kopierar) även oregelbundna vinklar på ex.vis trappsteg vid trapprenoveringar. De stora användningsområdena är dock vid alla typer av arbeten där man behöver malla eller där vinklarna är oregelbundna, ex.vis vid all typ av golvläggning, gipsning mm.

Vid mallning av ex.vis ett trappsteg gör man som följer:
1. Lägg lämplig storlek av de två medföljande längderna (anhållen) på CopyTool på trappsteget.
2. För ut pilarna till trappstegets alla hörn och lås dem med vingmuttrarna.
3. Lyft därefter CopyTool till den nya trappytan (materialet) och rita sedan ut linjerna mellan spetsarna på pilarna - klart! Samma princip gäller vid all mallning.

CopyTool är miljövänligt tillverkad i Sverige av bl.a återvunna PET flaskor. CopyTool satsen innehåller 8 delar. 2 st längder (anhåll) där pilarna fästes. 1 st på 60 cm och 1 st på 90 cm. 6 st pilar på vardera 36 cm samt tillhörande bultar och vingmuttrar.