Danalim Combi Flex 524

Dana Lim

50 SEK 

Combi Flex 524 tillhör en ny generation av MS-fogmassor som inte innehåller isocyanater. Den är baserad på hybridpolymer som kombinerat de bästa egenskaperna från silicon- och polyuretan. Fogmassan härdar genom en reaktion med luftens fuktighet.

Combi Flex 524 är luktfri, neutral och snabbhärdande, den är övermålningsbar och har mycket god beständighet mot klimatisk påverkan.

Combi Flex 524 används till skarvar i karosseri-, skepps- och containerindustrin, där det önskas en hård och beständig limning/fogning. Combi Flex 524 är dessutom lämplig till fogar i trä- och betonggolv.

Combi Flex 524 transparent uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS.

Combi Flex 524 vit, grå och svart  uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 2.

Combi Flex 524 uppfyller kraven i EC No 1935/2004 om produkter som komma i indirekt kontakt med livsmedel.